Vår virksomhet


Idag er Interiørservice AS en betydelig aktør innen sine fagfelt.
Vi utfører maler og gulvlegger jobber både lokalt og nasjonalt.

Interiørservice AS er et firma i sterk vekst

Vi etterstreber oss å være innovativ og vi er stolte av produktene vi kan presentere.

Vi har både en prosjektavdeling som påtar seg større prosjekter samt en egen service avdeling. Med dette er ingen jobb for stor eller for liten.

Interiørservice er en foretrukket partner både fra årelange kunderelasjoner samt nasjonale aktører.

Vår Kompetanse


Interiørservice med alle sine medarbeidere har opparbeidet en betydelig kompetanse, Vi kan utføre alle oppgaver som ligger naturlig inn under malerfaget - Vi har videre innvestert betydelig i innoative løsninger som igjenn sikrer rasjonell drift.