Hvordan vi sikrer faglig god kvalitet

prev next
 
 

Planlegge

 

Før vi starter opp med en jobb må denne koordineres mot kunde og planlegges, det må anskaffes nødvendige materialer og utstyr. 
Det er svært viktig at vi er omforent med våre kunder på hva som skal utføres og hvilke krav som stilles til resultatet, ok ikke minst til hvilke tidspunkt

Utføre

For å kunne utføre et faglig godt arbeid må planleggingen være ivaretatt, det er videre her vi også er avhengig av den menneskelige utførelses evnen.

Interiørservice er meget stolte over vår faglig kompetanse og gjennomføringsevne, dette hadde ikke vært mulig uten mange flotte medarbeidere

 

Kontrollere

Når vi har utført jobben til avtalt tid må jobben kontrolleres, vi benytter egne sjekklister som våre håndverkere fyller ut fortløpende, dette gjøres online og lagres i intranettet, det er da lett og formidle disse videre til våre kunder. 

Dokumentere

Etter utført arbeid dokumenteres dette slik at vi kan finne tilbake til beskrevet jobb, hvem som har utført den og under hvilke forutsetninger, dette er svært viktig slik at du som kunde vet at du blir ivaretatt.