Fokus på HMS

Interiørservice tar HMS på alvor.


Vi utfører systematisk jobbing for å forhindre uønskede hendelser, vi har stor tro på planlegging, struktur å innarbeidede rutiner.
Vi jobber hele tiden for å forbedre oss slik at vi klarer og holde vårt overordnende mål som er å unngå ulykker og skader på mennesker, miljø og materiell. 

Helsen og arbeidsmiljø

Interiørservice etterstreber at våre medarbeidere skal trives på jobb, og at ingen skal ta skade av jobben de utfører. 
Vi er da innoative med utstyr vi velger slik at vi reduserer den fysiske påkjenningen faget kan gi. Vi utfører også sidemanns kontroll med sjekklister slik at vi er sammen om jobben som utføres. Dette gir gode resultater.

Ytre miljø

Interiørservice jobber hele tiden med våre leverandører for å forbedre produkter og rutiner slik at miljø blir hensyntatt. En av våre viktigste verktøy vi benytter er online-basert stoffkartotek slik at vi har full kontroll på produktene vi benytter til envær tid. Vi benytter bestandig svane merkede produkter når det er mulig. Alt avfall vi produserer sorteres og leveres godkjent deponi.

Sikkerhet

Interiørservice jobber hele tiden med sikkerhet ut i siste ledd på byggeplass. Vi risikovurderer våre prosjekter og utarbeider planer for å alltid kunne ha sikkerhet i fokus.
Interiørservice mener at alle våre ansatte skal være med å utvikle vårt styringssystem samt ha høys HMS kultur.